Przedsiębiorstwo to, inaczej mówiąc, jednostka gospodarcza, która jest wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie. Prowadzi ona działalność, której celem jest zysk osiągany poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów.

Do sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa niezbędny jest menadżer. Menadżer, który jest liderem, mającym wizję celu, do którego dąży zarządzana przez niego firma, na drodze do osiągnięcia sukcesu.

*

Twoje życie jest wyodrębnione prawnie? Tak. Masz swoje prawa. Obowiązuje Cię również przestrzeganie prawa.

Twoje życie jest wyodrębnione organizacyjnie? Tak. Pełnisz jakieś role, a one wymagają organizacji. Rola żony, matki, córki, pracownika, przyjaciółki itd.

Twoje życie jest wyodrębnione ekonomicznie? Tak. Zarabiasz pieniądze, wydajesz je, potrzebujesz ich do codziennej egzystencji, być może, że masz rentę, emeryturę lub alimenty bądź zasiłek.

Czy Twoje życie, działania jakie w nim podejmujesz, mają na celu zysk, poprzez zaspakajanie potrzeb klientów? Oczywiście, że tak! Jeśli bowiem wychowujesz dzieci, to zyskiem np. mogą być dobre z nimi relacje, ich zdrowie, powodzenie w szkole. Wtedy podejmujesz szereg działań, by zaspokoić ich potrzeby. Kupujesz im przybory szkolne, chodzisz na zebrania klasowe, zabierasz do lekarza itp.

Podobnie sytuacja wygląda w każdej z ról społecznych, jakie pełnisz. Tak więc gdybyśmy zastanowiły się, kto jest klientem w Twoim życiu, a co za tym idzie, czyje potrzeby zaspakajasz na drodze swych działań, to kogo byś wymieniła?

Tu możesz wpisać te osoby:……………………………………………………………………………………….

Może: rodziców, męża lub partnera, dzieci, szefową, przyjaciółkę, brata lub siostrę?

A czy wpisałaś siebie? Kim jesteś w swoim życiu? Może: klientem, petentem, menadżerem? Kim jesteś w swoim życiu?

Był taki czas w moim życiu, kiedy stanęłam przed wyborem szkoły dla synka w zupełnie nowym mieście. W mieście, gdzie nikogo nie znałam, każda z trzech szkół znajdowała się w takiej samej odległości od naszego domu. Postanowiłam więc, że spotkam się z dyrektorem każdej ze szkół i synka zapiszę do tej, w której poczuję się dobrze w rozmowie z dyrektorem/menadżerem. I wybrałam. I syn wspomina, że był to jego najprzyjemniejszy etap edukacyjny. A szkoła mieściła się w najstarszym budynku, nie imponowała nowoczesnym wyposażeniem. Za to atmosfera w niej panująca, kojąco działała na moje dziecko i na mnie.

Praca domowa: Zadaj sobie pytanie, jaka atmosfera panuje w Twoim życiu? Czy zapisałabyś swoje dziecko do szkoły życia zarządzanej przez menadżera, jakim jesteś? Sprawdź, co jest mocną, a co słabą stroną Twojej „firmy” i co możesz, co chcesz zrobić, by odpowiedzieć: Tak, tej szkole powierzę edukację mojego dziecka.

Powodzenia ! Właśnie wygrałaś konkurs na dyrektora/menadżera firmy „Moje życie”.

Na dziś wystarczy tyle. Jeszcze do tego wrócimy.

O Autorze

ROZWÓJ OSOBISTY

Coach i mówca motywacyjny. Felietonistka, autorka książki „Ta, która idzie”, współautorka książki "Skazane. Historie prawdziwe". Rozważa relacje międzyludzkie i ich wpływ na osiąganie celów. Kobieta uśmiechnięta i kochająca. Jej pasją jest wspieranie innych, poprzez pracę z nimi na drodze rozwoju osobistego.

Jedna odpowiedź

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany