Polityka prywatności

§ 1.

Definicje:

ADMINISTRATOR oznacza Klaudia Paź Tebaby.pl z siedzibą w Warszawie, ul. Ząbkowska 5/38
UŻYTKOWNIK to osoba fizyczna i prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z usług portalu Tebaby.pl
PORTAL oznacza internetową gazetę publikowaną na stronie www.Tebaby.pl

§ 2.

Administrator przetwarza dane osobowe udostępnione przez Użytkownika w związku z:

 1. kontaktem z Użytkownikami, w tym w celu realizacji konkursów ogłaszanych przez portal
 2. dokonywaniem i obsługą zamówień realizowanych za pośrednictwem portalu oraz realizacją płatności
 3. rozpatrywaniem ewentualnych skarg i reklamacji wnoszonych przez Użytkownika
 4. działaniami marketingowymi prowadzonymi przez portal, w szczególności dokonywaniem subskrypcji newslettera
 5. w celach związanych z obowiązkiem podatkowym i rachunkowym portalu

§ 3.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:

 1. zgody udzielonej przez Użytkownika
 2. niezbędności przetwarzania danych do wykonania umów lub żądań Użytkownika

§ 4.

1.Dane osobowe są przetwarzane przez okres trwania współpracy Użytkownika z portalem Tebaby.pl lub do czasu:

 1. wycofania przez Użytkownika wyrażonej zgody
 2. zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych

2.Wycofanie zgody lub zgłoszenie sprzeciwu możliwe jest przez kontakt Użytkownika z adresem redakcja@ tebaby.pl

§ 5.

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od Administratora:
  a. dostępu do własnych danych osobowych
  b. sprostowania własnych danych osobowych
  c. ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych
  d. usunięcia własnych danych osobowych
  e. przeniesienia własnych danych osobowych
 2. Użytkownik może zgłosić żądanie przez kontakt z adresem redakcja@tebaby.pl

§ 6.

Podanie danych osobowych nie jest warunkiem korzystania z portalu Tebaby.pl ale podanie poniższych danych jest niezbędne do realizacji zobowiązań portalu wobec Użytkownika w związku z:

 1. konkursami organizowanymi przez portal oraz sprzedażą usług:
  imię i nazwisko
  adres poczty elektronicznej
  dane adresowe do wysyłki
 2. przesyłaniem newslettera i informacji mailingowych adres poczty elektronicznej

§ 7.

 1. Administrator automatycznie pozyskuje i rejestruje informacje zbierane przez pliki
  cookies.
 2. Zasady oraz warunki techniczne działania plików cookies są zawarte w Regulaminie
  cookies.
 3. Administrator oświadcza, że nie zbiera automatycznie żadnych innych danych i nie
  poddaje ich profilowaniu.

§ 8.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być przekazywane osobom trzecim jedynie po uzyskaniu zgody osoby, której dane dotyczą.