,,Księżniczka stała się królową – nie tylko na ekranie”. W tych zaledwie paru słowach, Gregory Peck zdołał opisać jedną z najbardziej rozpoznawalnych kobiet w historii kina. Miał na myśli Audrey Hepburn, odtwórczynię niezapomnianych i ciągle żywych kreacji filmowych, takich jak: Holly Golightly (,,Śniadanie u Tiffany’ego”), księżniczka Anna (,,Rzymskie wakacje”) czy Sabrina Fairchid (,,Sabrina”).

Stworzone przez Audrey postacie są tak autentyczne i naturalne, że nie trudno jest uwierzyć, że osobą, którą widzimy na srebrnym ekranie jest właśnie Holly Golightly lub Sabrina Fairchid, nie Audrey.

Niesamowita charyzma oraz aktorski talent czynią jej bohaterki kobietami, z którymi możemy się utożsamiać, które darzymy sympatią bądź nie, a także takimi, które nas drażnią, śmieszą lub wzruszają. Sama Audrey, mimo odniesionego sukcesu, przez całe życie była osobą bardzo skromną (niektórzy znajomi twierdzili, że nawet nieśmiałą), a jej przyjazne nastawienie pozwalało niwelować wszelkie dystanse pomiędzy nią a innymi ludźmi.

Tym, co najbardziej wyróżniało ją pośród innych gwiazd światowego formatu było to, że bezgranicznie kochała dzieci, a jej miłość nie ograniczała się jedynie do kilku pustych frazesów. Aby pomóc głodującym dzieciom, uczestniczyła w wielu misjach na Dalekim Wschodzie, a także w Somalii. Mawiała:

,,Nie jestem tutaj po to, by mnie widziano, ale żeby reszta świata mogła zobaczyć innych”.

wstęp: Arletta Wal

Czym jest charyzma? Słowo pochodzenia greckiego, termin zaczerpnięty z teologii, który określał jednostki obdarzone „darem Bożym”.

Dziś charyzma pojmowana jest jako zespół cech człowieka, czyniących go wyjątkowym na tle reszty społeczności. Człowiek obdarzony charyzmą to niekwestionowany lider. To ten, którego inni słuchają, dążą do kontaktu z nim, pragną zaskarbić sobie jego uwagę i aprobatę. To ludzie, którzy zmieniają świat, są obdarzani zaufaniem.

Jakie korzyści płyną z charyzmy?

  • Ludzie robią to, czego od nich oczekujesz, są skłonni do osobistych poświęceń.
  • Pracownicy charyzmatycznego lidera pracują wydajniej, więcej i lepiej.
  • Charyzmatyczni kaznodzieje mają tłumy słuchaczy swoich kazań.
  • Charyzmatyczni wychowawcy przyciągają do siebie młodzież i budują zgrane zespoły klasowe.
  • Charyzmatyczni lekarze są bardziej lubiani przez pacjentów, jest większe zapotrzebowanie na ich usługi, a pacjenci chętniej stosują się do ich zaleceń. Są zdecydowanie mniej narażeni na odszkodowania w przypadku niepomyślnego efektu leczenia.

Co składa się na charyzmę?

Kiedy spotykamy charyzmatyczną osobę, jesteśmy pod wrażeniem sympatii, jaką nas obdarza oraz mocy, jaka z niej emanuje.

 1. Obecność to pierwsza składowa charyzmy, którą można, a nawet należy trenować, a której nie da się udawać. Trenowaniu obecności służy podejście mindfulness*.

Oto kilka ćwiczeń obecności:

Do wykonania tych ćwiczeń potrzebujesz w miarę spokojnego miejsca, gdzie stojąc lub siedząc, będziesz mogła na minutę zamknąć oczy.

  • Zamknij oczy. Skoncentruj się na swoim oddechu. Licz kolejno oddechy od 1 – 10. Poczuj doznania w nozdrzach, w brzuch podczas wdychania i wydychania powietrza. Całą swoją uwagę skoncentruj na oddechu, tak, jakby oddech był osobą, której właśnie poświęcasz całą swoją uwagę.
  • Teraz skoncentruj uwagę na swoich uszach. Możesz sobie wyobrazić, że Twoje uszy są czujnikami zbierającym każdy dźwięk z otaczającego Cię świata. Zbieraj dźwięki biernie i bezemocjonalnie. Po prostu rejestruj je.
  • Następnie poczuj swoją skórę. Skup się na jej doznaniach. Na dotyku powietrza, może temperatury padających na nią promieni słonecznych albo powiewu chłodnego wiatru.

Tego typu regularne, proste treningi zapewnią Ci coraz większą obecność, skupienie na tu i teraz, a więc również i na osobach, z którymi pozostajesz w relacji. Przyczynią się do ujawniania Twojej charyzmy!

2. Życzliwość/ciepło to odczuwana sympatia i dobra intencja, jaką ludzie charyzmatyczni obdarzają innych. Osobie, które jest postrzegana jako życzliwa, przypisujemy zwykle tak szlachetne cechy jak: dobroczynność, altruizm, troskliwość. Jest ona odbierana głównie na bazie mowy ciała.

3. Moc powstaje wtedy, gdy inni postrzegają Cię jako osobę, która oddziałuje na otoczenie albo poprzez bezpośredni wpływ, albo dzięki autorytetowi, zamożności, profesjonalizmowi, sile fizycznej, sile umysłu lub wysokiej pozycji społecznej. Sygnały mocy odczytujemy po wyglądzie, traktowaniu przez innych, a przede wszystkim po mowie ciała.

Im bardziej uzewnętrzniasz swoją moc i życzliwość, tym większą emanujesz charyzmą!

Jak to było ze Stevem Jobsem?

Choć trudno w to uwierzyć, na początku swojej kariery Steve Jobs, uznany za jednego z największych charyzmatyków, znany jako twórca i dyrektor generalny Apple, podczas wystąpień publicznych był onieśmielony i zakłopotany. Przez lata rozwijał swoją charyzmę, a jego wystąpienia stawały się coraz lepsze. Charyzmy można się nauczyć.

A co na to naukowcy?

Psychologowie, socjolodzy, badacze behawioralno-poznawczy jednogłośnie dowodzą, że charyzma jest wynikiem określonego zachowania. Wnioski te powstały po dokonaniu wnikliwych analiz badań, którym byli poddani prezydenci, przywódcy wojskowi, uczniowie i kadra kierownicza różnych szczebli. Skoro charyzma to zespół określonych zachowań, to prawdą jest, że charyzmy można się nauczyć.

* mindfulness – uważność, uważna obecność lub też pełnia obecności; termin mindfulness odnosi się do praktyki i podejścia, które polega na byciu całkowicie obecnym wobec doświadczenia płynącego, zarówno z zewnątrz (inni ludzie), jak i z wewnątrz (własne myśli, uczucia, wrażenia) w każdej chwili.

O Autorze

ROZWÓJ OSOBISTY

Coach i mówca motywacyjny. Felietonistka, autorka książki „Ta, która idzie”, współautorka książki "Skazane. Historie prawdziwe". Rozważa relacje międzyludzkie i ich wpływ na osiąganie celów. Kobieta uśmiechnięta i kochająca. Jej pasją jest wspieranie innych, poprzez pracę z nimi na drodze rozwoju osobistego.

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany