Platforma BE.NAVIGATOR oraz firma Henkel Polska zapraszają na IV Kongres Różnorodności „O tolerancji”, który odbędzie się 13 października 2017 r. w Och-Teatrze w Warszawie. W tym roku chcemy przyjrzeć się bliżej kondycji idei różnorodności w Polsce oraz temu, czy i jak wpływa na kształtowanie się postaw indywidualnych i funkcjonowanie różnego rodzaju społeczności. Zapisy na Kongres potrwają do 6 października. Jak co roku, wydarzenie ma charakter bezpłatny.

Równość szans, wielokulturowość miast, tolerancja i język w mediach społecznościowych to tylko kilka z zaplanowanych tematów IV Kongresu Różnorodności, o których dyskutować będą tradycyjnie przedstawiciele biznesu, świata akademickiego i organizacji pozarządowych.

– O różnorodności i inkluzji w Henklu rozmawiamy już od 10 lat. O wspieraniu szans kobiet na rynku pracy, wielonarodowości zespołów czy skutecznym zarządzaniu wiekiem. Od wielu lat idea różnorodności pojawia się także w dyskursie publicznym. Dlatego w tym roku chcemy się przyjrzeć bliżej efektom jej oddziaływania. Czy i co zmieniła w nas samych i naszym otoczeniu. Jaką rolę odgrywa w kształtowaniu organizacji biznesowych i społeczeństw

powiedziała Dorota Strosznajder, pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej Henkel Polska.

Ważnym punktem tegorocznego Kongresu będzie wystąpienie gościa specjalnego, Louise Pulford. Dyrektorka Social Innovation Exchange (SIX), od wielu lat związana z zarządzaniem innowacjami społecznymi, opowie nam o znaczeniu różnorodności w partycypacji społecznej, o roli kobiet w zarządzaniu innowacyjną organizacją a także o budowaniu organizacji w oparciu o wartości takie jak tolerancja i szacunek.

W programie znajdzie się także prezentacja wyników badania przeprowadzonego specjalnie na zlecenie Kongresu Różnorodności pt. „Obecność tolerancji dla różnorodności  w społeczeństwie polskim 2017 roku”.

– To, w jaki sposób ludzie postrzegają dyskryminację, jak widzą i oceniają tolerancję i czy w ogóle doceniają jej wartość, jest kluczowe dla zrozumienia postaw społecznych, lepszego poznania motywacji pracowników, mieszkańców miast, społeczności lokalnych czy wirtualnych, a tym samym skuteczniejszego angażowania ludzi w propagowanie różnorodności – powiedział Paweł Niziński, CEO firmy BETTER., wydawcy platformy BE.NAVIGATOR – Dlatego cieszymy się, że udało nam się uchwycić kilka nowych ciekawych wątków i możemy Państwu o tym opowiedzieć

dodaje.

Po zeszłorocznym sukcesie, do programu Kongresu na stałe wpisał się Przegląd „Praktycy o Różnorodności”. Prezentacje najlepszych inicjatyw wyłonionych w ramach Przeglądu odbywać się będą docenianą przez publiczność i bardzo atrakcyjną metodą Pecha Kucha.

Wydarzenie odbywa się pod patronatem merytorycznym Karty Różnorodności, koordynowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Patronatem medialnym tegoroczny Kongres objęli: BIZON – Biznes Odpowiedzialny
i Nowoczesny, Business&Prestige.pl, Employerbranding.pl, Kampaniespołeczne.pl, nienieodpowiedzialni.pl, Personel i Zarządzanie, proto.pl, Tebaby.pl

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać na adres: anna.hincz@b-better.pl najpóźniej do 6 października.

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany