„Znam wiele form i dróg psychoterapii. Wszystkie one są dobre, o ile tylko prowadzą do celu, jakim jest uleczenie”

Zygmunt Freud

 

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia to stosowanie metod psychologicznych, opartych o regularny kontakt międzyludzki, w celu poprawy naszego stanu i zdrowia psychicznego. Psychoterapia może dotyczyć zmiany lub radzenia sobie z dokuczliwymi zachowaniami, przekonaniami, obsesjami, myślami lub emocjami oraz służyć rozwojowi relacji i umiejętności społecznych.

Jakie nurty psychoterapii wyróżniamy?

#1 TERAPIA PSYCHOANALITYCZNAmodel terapii opracowanym na przełomie XIX i XX wieku przez wiedeńskiego neurologa Zygmunta Freuda. Opiera się na analizowaniu czynności pomyłkowych, marzeń sennych, objawów nerwicowych itp. na które wpływają zgromadzone w tzw. strefie nieświadomości bodźce, których realizacja jest w konflikcie z normami moralnymi danej osoby.

Czym jest? Psychoanaliza to seria bardzo częstych, odbywających się nawet kilka razy w tygodniu sesji, trwających około godziny. Leczenie trwa zazwyczaj kilka lat. W czasie sesji pacjent leży rozluźniony, a analityk siedzi poza zasięgiem jego wzroku, aby wyeliminować wpływ komunikacji niewerbalnej. Terapeuta przysłuchuje się wypowiedziom pacjenta, wychwytując motywy i wzorce ujawniające się w prezentowanym przez niego materiale.

Co dzięki niej osiągamy? Umożliwia nam ona lepsze poznanie i zrozumienie siebie, jak również mechanizmów rządzących naszą psychiką.  Pozwala uwolnić się od wewnętrznych konfliktów i lęków, co rzutuje na poprawę relacji z otoczeniem. Sięga do dawnych traum i umożliwia ich przezwyciężenie. Psychoanalityk poświęca nam bardzo dużo czasu, co zwykle ma pozytywny wpływ, ze względu na znajdowanie się w centrum uwagi.

 

#2 Psychoterapia behawioralno-poznawcza – to jedno z najlepiej zbadanych podejść terapeutycznych, którego początki sięgają lat 60. XX wieku, kiedy to amerykański psychiatra Aaron Beck z powodzeniem zaczął stosować opracowaną przez siebie poznawczą terapię depresji. Zakłada wzajemny wpływ myśli, emocji i zachowań. Wskazuje ogromny wpływ negatywnych przekonań o sobie, świecie i innych ludziach w powstawaniu depresji.

Na czym polega? Terapia polega na analizie myśli, emocji i zachowań w odniesieniu do danej sytuacji, pod kątem ich racjonalności i logiczności oraz poznanie ich wzajemnego wpływu na siebie, dzięki czemu istnieje możliwość znalezienia dla nich korzystniejszych alternatyw.

Co zyskujemy? Terapia poznawczo-behawioralna mocno rozwija naszą samoświadomość. Dzięki uświadomieniu sobie wzajemnych wpływów myśli, emocji i zachowania rozwija poczucie sprawstwa i kontroli. Wzrasta umiejętność samodzielnego radzenia sobie z problemami, samoocena i motywacja do działania.

 

#3 Psychoterapia systemowa – model leczenia zakładający, iż nie można człowieka badać w oderwaniu od środowiska, w którym żyje on, na co dzień. Koncentruje się przede wszystkim na relacjach interpersonalnych zachodzących w jego najbliższym otoczeniu.

Jak to wygląda? W terapii systemowej mamy do czynienia z tzw. „pacjentem zbiorowym”. Psychoterapeuta w celu wyeliminowania konkretnych problemów jednostki, skupia się na obserwacji systemu społecznego, w którym funkcjonuje pacjent i doprowadza w nim do zmian funkcjonalnych.

Co nam daje? Eliminuje zaburzenia relacji interpersonalnych, usprawnia zaburzenia komunikacji, poprawia interakcje i relacje między członkami grupy i zmienia system na taki, który pełniej zaspokaja potrzeby swoich członków.

 

#4 Terapia Gestalt – zaliczana jest do terapii humanistycznych, ale stanowi raczej unikalne połączenie psychologii, filozofii, religii Wschodu i twórczości. Pomysłodawcą powstałej w połowie XX wieku metody leczenia jest Frederick Perls. Słowo “gestalt” w języku niemieckim oznacza „postać”, stąd terapia określona tym mianem kładzie nacisk na całość “postaci” człowieka, czyli jedność jego umysłu i ciała, ich wzajemne przenikanie się i zespalanie.

Jak działa? Zakłada, że człowiek zachowuje się tak, aby być akceptowanym przez otoczenie, w rezultacie oddziela się od autentycznych odczuć i blokuje swój potencjał. Celem terapii Gestalt jest, więc pomoc pacjentowi w osiągnięciu pełnej świadomości samego siebie, pogodzenia się ze swoimi zaletami, wadami, historią życia i doświadczeniami emocjonalnymi, aby zaakceptować własną osobę.

Jakie daje rezultaty? Sprzyja pogłębianiu samoświadomości, poprawia funkcjonowanie społeczne, redukuje nieśmiałość oraz wzmaga otwartość. Grupa terapeutyczna pełni również funkcję silnej grupy wsparcia.

 

Pisała dla Was: Julia Pierzchała

O Autorze

Spontaniczna, wygadana i wszędzie jej pełno. Łatwo nawiązuje znajomości. Kocha przebywać wśród ludzi, których zaraża pozytywna energią. Interesuje się psychologią, stosunkami międzyludzkimi i sztuką. Chce zwiedzać świat i poznawać nowe kultury, nie tylko przez telewizję i Internet.

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany