Pytanie o tyle zasadne, że o miłości matki napisano tomy, ojcom nie poświęcając tyle uwagi. Matka jest wciąż postrzegana jako ważniejsza dla dziecka niż ojciec, jest bardziej aktywna i uhonorowana w swej roli (przynajmniej w Polsce).

Czy to słuszne podejście? Nie. Każdy z rodziców ma własne, równie ważne i uzupełniające się zadania wychowawcze do wykonania. Jeśli ojciec zostanie sprowadzony do roli karty płatniczej lub tego, który jedynie wykonuje polecenia matki, jego zadania nie zostaną zrealizowane. Ze szkodą dla dzieci. Gdy ojciec jest stale obecny, czyli bierze aktywny udział w wydarzeniach z ich życia, to wraz z matką mają szansę wychować swoje dzieci na szczęśliwych, pewnych siebie i silnych dorosłych.

A jakie zadania ma do zrealizowania ojciec? Niektóre takie same wobec syna i córki, a niektóre inne.

Zadanie 1. Kochać dzieci inaczej niż matka

Miłość macierzyńska jest opiekuńcza. To dzięki niej dziecko wie, że jest kochane. Ale doświadcza także pewnych ograniczeń wynikających z opiekuńczej roli tej miłości. To matka mówi dziecku: „Uważaj”, „Nie wchodź tak wysoko”. Miłość ojcowska jest bardziej wyzwalająca. Przekazuje wiarę, że dziecko poradzi sobie z różnymi sprawami i wyzwaniami. Bo to ojciec mówi: „Idź, spróbuj jeszcze raz”. Bo rolą ojca jest chronić dzieci przed nadopiekuńczością matki.

Zadanie 2. Dyscyplinować dzieci inaczej niż matka

Istnieje psychologiczna różnica między dyscyplinowaniem wprowadzanym przez matkę i przez ojca. Matki częściej odwołują się do uczuć, dzięki czemu dzieci uczą się je przetwarzać i rozumieć. Ojcowie częściej narzucają dyscyplinę, co uczy dzieci samokontroli. Wspólne i zgodne z rodzicielską rolą wprowadzanie dyscypliny przez oboje rodziców jest poważną lekcją dla dzieci. Widzą, że bycie rodziną oznacza współpracę, co z czasem sprawia, że łatwiej się uspokajają. Warunkiem utrzymania dobrej dyscypliny przez ojca jest jego miłość i zaufanie dzieci do niego. Wszak istotę dobrej dyscypliny stanowią zaangażowanie i stanowczość, każdy musi mieć szansę wypowiedzenia się.

Zadanie 3. Pokazać dzieciom, co to znaczy czuć.

Dzieci uczą się identyfikowania emocji od rodziców. Ojciec, tak samo jak matka, ma za zadanie pokazać dzieciom, co to znaczy mieć kontakt z własnymi emocjami i właściwie je nazywać. Mężczyźni często zamieniają na inne te uczucia, z którymi jest im niewygodnie. Najłatwiej radzą sobie z gniewem, dlatego krzyczą, gdy czują strach. Jeżeli jednak tata przeżywa jakieś emocje i nazywa je prawdziwie, to przekazuje dzieciom bardzo ważną życiową umiejętność, polegającą na osiągnięciu wewnętrznej zgodności między emocjami i zachowaniem.

Zadanie 4. Pokazać dzieciom, na czym polega miłość, nauczyć je kochać.

Dzieci uczą się budowania relacji, obserwując swoich rodziców. Relacja, jaką ojciec zbuduje z ich matką, będzie więc wzorem miłości. Jeśli tata okazuje mamie szacunek i uczucia, niesienie pomocy i wsparcie w codziennych sprawach, działa ręka w rękę, idąc razem przez życie – to tak właśnie będą miłość definiować jego dzieci. Bez ojca nigdy się tego nie nauczą.

Zadanie 5. Pokazać dzieciom, na czym polega szacunek do siebie i innych.

Ojciec uczy tego, pokazując na co dzień, jaki ma stosunek do samego siebie oraz do innych ludzi. Definiuje szacunek, gdy nie daje się obrażać czy lekceważyć, ale także gdy sam nie obraża i nie lekceważy innych ludzi oraz gdy potrafi stanąć, zarówno we własnej obronie, jak i w obronie innych osób. Robi to też wtedy, gdy liczy się z poglądami i wartościami innych i oczekuje tego samego dla siebie.

Zadanie 6. Przekazać dzieciom swoje nastawienie do świata.

Tylko będąc codziennie obecnym w życiu dzieci, może pokazać całe spektrum swoich poglądów i postaw. I tylko wtedy może je przekonać, że są prawdziwe, a nie odegrane z potrzeby chwili. Prezentuje też język, przy pomocy którego definiuje świat. W ten sposób uczy dzieci życia.

O Autorze

WYCHOWANIE

Pedagog z prawie dwudziestoletnim doświadczeniem, pracująca z dziećmi w wieku od przedszkolaka po gimnazjalistę. Trener kompetencji rodzicielskich. Racjonalna i logiczna. Marzycielka (ciekawe połączenie, pozorna sprzeczność ale możliwa, jest wszak kobietą). Niepoprawna optymistka i matka dzieciom (dorosłym). Kobieta pracująca, miłośniczka slowlife, pływania, czytania książek, oglądania filmów z Azji. Podróżniczka - póki co, tylko palcem po mapie bo wszystko przede nią w drugiej połowie życia!

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany