20 października przypada Międzynarodowy Dzień Mediacji. W celu rozpropagowania instytucji MEDIACJI sądy warszawskie organizują punkty informacyjne, w których mediatorzy będą udzielać bezpłatnych konsultacji w ciągu całego tygodnia (17 – 21 października 2016).

Ostatnimi czasy coraz częściej mówi się o mediacjach. Czym jest mediacja? Dlaczego mediacja czyni cuda? W jakich obszarach życia jest wykorzystywana? Dlaczego jest korzystniejszym rozwiązaniem niż sąd?

Mediacja jest jedną z metod alternatywnego rozwiązywania sporów między ludźmi. Zaledwie 5 % spraw zgłoszonych do sądu w USA trafia na wokandę, reszta rozwiązywana jest polubownie.

Jedna z definicji mediacji mówi, że jest to interwencja w toczący się konflikt podjęta przez akceptowaną stronę trzecią (neutralnego mediatora), która pomaga stronom w dobrowolnym osiąganiu przez nie porozumienia w sprawach spornych.

Na sali sądowej strony zdane są na werdykt sądu. Liczy się sprawiedliwość mierzona przepisami prawa, a nie człowiek. Konieczność stosowania procedur sądowych wymusza sztywną, oficjalną atmosferę, a brak czasu nie pozwala sędziemu na zgłębienie zaistniałego konfliktu, co potęguje stres. Jest sprawca i ofiara – jednoznacznie określeni – inaczej niż w mediacji, która posługuje się pojęciem stron.

Udział w mediacji jest dobrowolny. Odbywa się ona poza sądem, w bezpiecznej atmosferze sprzyjającej wyjaśnieniu sobie zaistniałego konfliktu. Jest czas i przestrzeń na szczerą rozmowę, szansa na zrozumienie wyrządzonej krzywdy, przeproszenie za nią, uzyskanie przebaczenia.

Celem mediacji jest dojście do porozumienia akceptowalnego przez obydwie strony, a nie tylko ustalenie kto ma rację. To strony decydują we własnej sprawie, one są autorem ugody. Mediator czuwa tylko, aby ugoda była zgodna z prawem, mierzalna i realna do wykonania. Umożliwienie stronom wypracowania porozumienia zgodnego z ich potrzebami zwiększa szanse trwałego rozwiązania konfliktu. Jest to szalenie ważne w sytuacji gdy osoby są ze sobą w relacji zależności, w przypadku spraw rodzinnych, pracowniczych, sąsiedzkich, handlowych. Ugodowe zakończenie sprawy pozwala stronom „zachować twarz” i móc w przyszłości kontaktować się ze sobą bez złości czy niechęci.

Wypracowanie porozumienia przed mediatorem pozwala stronom skrócić czas postępowania sądowego poprzez pominięcie procedur, świadków, wyciągania wzajemnych brudów. Nie bez znaczenia pozostaje fakt znacznego zmniejszenia kosztów postępowania.

Mediacje prowadzi się w sprawach karnych i cywilnych, np. w sprawach o:

  • alimenty,
  • sposób sprawowania władzy rodzicielskiej,
  • ustalenie kontaktów z dziećmi,
  • podział majątku wspólnego,
  • zapłatę,
  • zniesienie współwłasności,
  • dział spadku,
  • w konfliktach sąsiedzkich,
  • należności ze stosunku pracy.

Ugoda zawarta przed mediatorem i zatwierdzona przez sąd ma moc prawną ugody zawartej przed sądem.

Przewodnie hasło tegorocznego Tygodnia Mediacji brzmi „Masz prawo do mediacji”. Skorzystaj z tego prawa, bo warto!

Pisała dla Was: Agnieszka Umińska, Mediatorka Polskiego Centrum Mediacji

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany